Contoh MC Acara Lamaran pengantin Singkat

Assalamu’alaikum Wr … Wb.


Alhamdulillahirobbil ngalamin washolatu wassalamu ngala asrofil ambiyai walmursalin waala alihi wasohbihi ajmangin ammabadu.

Bapak ibu, tamu dan hadirin yang kami hormati.

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita bersama hadir di sini dalam suasana penuh bahagia. Dengan ini keluarga besar bapak menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada bapak dan ibu hadirin sekalian yang telah menghadiri acara penerimaan putri beliau pada hari ini.

Kedua, kami haturkan selamat datang dan terima kasih kepada keluarga bapak bersama rombongan yang telah sudi datang ke kediaman bapak....di desa ini. Sebelum acara ini kita mulai, kepada hadirin sekalian dipersilahkan untuk mengambil tempat duduk yang aman.

Bapak, ibu serta hadirin sekalian yang saya kasihi,
Baiklah kami haturkan rangkaian acara yang akan kita lalui bersama sebagai berikut:
Pertama, sambutan atas nama bapak...yang akan disampaikan oleh bapak....yang akan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka disini.
Kedua, sambutan atas nama bapak...yang akan disampaikan oleh bapak....,
Menginjak acara selanjutnya, yaitu srah-srahan, sebagai tali kasih, dari keluarga bapak....yang akan diwakili oleh ibu....serta akan diterima oleh keluarga bapak....yang akan diwakili oleh ibu....
Adapun perkenalan keluarga bapak....dengan keluarga bapak.. .tersusun sebagai acara ketiga.
Setelah hadirin sekalian menikmati hidangan dan makan ala kadarnya, acara ditutup dengan pamitan oleh bapak Bapak    berkenan memberikan oleh-oleh sekedarnya, sebagai tanda diterimanya tali kasih.
Demikian susunan acara yang akan kita lalui bersama pada kesempatan kali ini. Untuk menyingkat waktu, marilah kita segera memasuki acara pertama, yaitu sambutan atas nama keluarga bapak..., yang akan diwakili oleh bapak.... Kepada beliau kami persilahkan.


Contoh MC Acara Lamaran pengantin Singkat -101 Contoh Pidato Dan MC adalah blog yang berisi contoh-contoh kumpulan teks naskah pidato sambutan dan MC. Berikut ini salah satu contoh Contoh MC Acara Lamaran pengantin, Contoh MC Acara Lamaran pengantin ini ditulis untuk reverensi dan juga memudahkan semua orang apabila ingin menulis suatu MC untuk acara pernikan keluarganya. Dibawah ini contoh naskah pContoh MC Acara Lamaran pengantin yang bisa kalian copy secara gratis dan kalian juga mengeditnya kembali sesuai kemauan anda. Lebih jelasnya silahakan lihat Contoh Contoh MC Acara Lamaran Pengantin Singkat  dibawah ini.

Semoga Contoh Teks Naskah MC Acara Lamaran Pengantin diatas kiranya dapat membantu dan mempermudah kalian semua dalam menulis naskah sebuah Contoh MC Lamaran pengantin. Dalam Contoh Naskah MC untuk Lamaran pengantin ini masih ada (titik-titik) yang kosong yang bisa kalian isi sesuai dengan keperluan kalian, dan apabila ada kekurangan, kekeliruan kata dalam penulisan Contoh MC Lamaran pengantin ini, kalian berhak mengedit naskah teks MC Acara Lamaran pengantin ini atau menambahkan kata-kata agar lebih baik lagi dan lebih sempurna lagi menurut kalian. Mohon maaf jika masih banyak terdapat kesalahan dalam penulisannya, semoga Contoh teks naskah MC Acara Lamaran pengantin ini Bisa bermanfaat untuk semuanya.