Contoh Naskah Pidato Bahasa Sunda - Tentang Pendidikan Singkat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

selamat pagi,salam sejahtera kanggo urang sadaya. 

Perbaikan kualitas bangsa kedah ditempuh sarta utamana ngaliwatan atikan. Atikan eta proses anu paos,anu tak liren-liren na kanggo ngahontal hiji tujuan sarta kabuka kanggo nampi ideu-ideu sarta konsep-konsep anyar. Eta hartos atikan,ku kituna hiji waktos kenging ti atikan eta pisan anu bade numuwuhkeun budaya anyar kalawan jalmi anu calakan. 

Salila jalmi na calakan mangka manehna ngagaduhan kawijakan sarta kebajikan jero jiwana. Barulah sanggeus eta anjeunna sanggem ngawasa sains sarta teknologi. Budaya anyar eta pisan anu barobah kaayaan kontra budaya anu saterusna lebet ka jero tatanan barobah kaayaan balarea (budaya) alternatif anu bade dipilih ku bangsa ieu. 

Sadayana ngaliwatan atikan anu tertata rapi: atikan anu sanggem mencerdaskeun,sanggem numuwuhkeun jiwa anu bajik sarta bijak,sarta ngawasa sains sarta teknologi. Eta pisan antos anu bade ngarobah bangsa Indonesia barobah kaayaan Indonesia anyar. 

Perkawis ieu kasampak bade barobah kaayaan ”momok” kanggo atikan di Indonesia. Tacan deui masalah kakurangan tanagi pendidik terselesaikan,masalah sarana atikan anu henteu nyukupan wedal,sarta nyusul masalah awis na waragad atikan. 

Urang rumaos keneh minangka bangsa anu tinggaleun jero sagala rupa perkawis dibandingkeun kalawan bangsa sanes. Ku margi eta hiji-hiji na jalan kanggo mencerdaskeun bangsa nyaeta kalawan ngaronjatkeun atikan demi kanggo ngajadikeun bangsa anu calakan ngaliwatan sistem atikan nasional anu menyeluruh sarta terencana. 

Nanging kanggo nuju ka arah eta,jalan anu ditempuh paos pisan sarta berliku margi masalah atikan patali pisan kalawan faktor sanes,kaasup masalah ekonomi,kaamanan sarta masalah sosial lianna. Para guru oge dipambrih mimiti ngarobah cara diajar ka siswa. Para guru oge henteu kenging deui mikeun tekanan ka siswa sepertos palajaran ngapalkeun sarta mikeun soal pilihan dobel (multiple choice) margi tiasa berdampak dina pembentukan kapribadian. 

Peran atikan,minangka sarana pemberdayaan,kedah sacara sadar nyiapkeun peserta didik jero kahirupan balarea sae minangka individu atawa anggota balarea. Pemberdayaan ngan ngagaduhan hartos lamun proses pemberdayaan barobah kaayaan haturan sarta kadudukan ti kabudayaan. 

Ku margi eta,atikan kedah numuwuhkeun jiwa independensi,ngusikkeun parnyataan diri sarta para pendidik ngawulang siswa kanggo hirup jero harmoni kalawan ngajenan kitu kaayaanana beda. 

Ka hareupeunana,sistem atikan kedah robih ti instruksional barobah kaayaan motivasional berprestasi,berkreasi,sarta linuhung pekerti. 

Wassalamu Alaikum Wr. Wb

Pidato Bahasa Sunda - Tentang Pendidikan Singkat, Ini adalah contoh teks pidato bhs sunda bertemakan pendidikan, contoh Naskah pidato sunda  pendidikan ini ditulis sebagai bahan referensi untuk anda yang ingin menulis teks pidato berbahasa sunda dengan tema tentang pendidikan untuk keperluan tugas - tugas sekolah atau yang lainya, Berikut contoh pidato sunda - tentang pendidikan singkat seperti dibawah ini.

Semoga contoh teks naskah "pidato sunda - pendidikan" di atas dapat membantu dan mempermudah anda sekalian dalam menulis dan mengerjakan tugas, tugas sekolah dan lainya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penulisan contoh pidato pendidikan dengan bahasa sunda ini. Semoga bermanfaat. Good Luck !